Lokalita

Obec Kráľov Brod

Kráľov Brod leží v Podunajskej nížine pri Čiernej vode v okrese Galanta. Nadmorská výška stredu obce 110 m.

- počet obyvateľov: 1183
- rozloha obce: 2367 ha

Národnostné zloženie :

- maďarská 991
- slovenská 184
- česká 5
- nemecká 1

Každoročne organizované podujatia:

1. Slávnosť 15. marec
2. Stavanie mája - 30.4.
3. Deň ochrany životného prostredia
4. Deň matiek
5. Obecný deň
6. Remeselnícky letný tábor „Süss fel nap“
7. Varenie gulášu
8. Výstava zeleniny a ovocia
9. Hody
10. Večer čardášov a piesní
11. Deň úcty k starším - v mes.decembri
12. Vianočný koncert

-----------------------------------------------------------------------

Nová obecná fotogaléria na adrese:

http://picasaweb.google.com/dorotas002
http://picasaweb.google.com/103427447375858338401

 

História obce

Terajšia obec Kráľov Brod vznikla novším osídlením poddaných z okolitých dedín na majeri panstva Šaľa, nachádzajúcom sa v chotári Tešedíkova, v rokoch 1785-87. Na území obce jestvovala v stredoveku obce Svätý Michal, ktorá bola na rozhraní 15.a 16. storočia zničená a opustená. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252. V oficiálnych kráľovských dokumentoch sa objavila v roku 1334. Nové osídlenie svoj názov Kráľov Brod /Királyrév/ dostalo podľa tamojšieho brodu na Čiernej vode.

Obec sa priebehu 18. storočia úplne osamostatnila, o čom svedčí aj najstaršia pečať obce, ktorá je v kruhopise označená rokom 1787. Pečatný obraz vyjadruje poľnohospodársky charakter obce. Táto pečať sa používala až do druhej polovice 19. storočia.
V roku 1828 v Kráľovom Brode bolo 82 domov a 596 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

V 90-ych rokoch 20. storočia v obci bola vybudovaná technická infraštruktúra. V súčasnosti tu pôsobí viac súkromných podnikateľov, ktorí sa zaoberajú najmä poľnohospodárskou výrobou. Podnikateľská sféra v obci je zastúpená s viacerým druhom služieb. K obci sú administratívne pričlenené miestne časti Slovenské Pole a Máčonáš.

 

Kultúra

V obci sú aktívne nasledovné organizácie, ktoré sa podieľajú na kultúrnej činnosti: MO Csemadok, klub dôchodcov, MO zväzu záhradkárov

Csemadok :
Citarový súbor Fürge Ujjak
Vedúci : Erdélyi Csaba -0905211100
Členovia : Benkőová Zsófia, Puskásová Zsófia, Schnábeltová Karolina, Szakálová Kinga
Vystupujú na obecných slávnostiach, Od roku 2004 sa zúčastnujú na celoslovnských stretnutiach citarásov. Súbor sa už zúčastnil na viacerých kultúrnych podujatiach aj v Maďarsku- Nagynyárád. Členovia súboru boli v roku 2008 účastníkmi vzdelávacieho kurzu v meste Tiszakécske.

Spevácky súbor Őszirózsa
Počet členov 14.
Vedúca súboru Alžbeta Kárasová
Vystúpili na marcových slávnostiach, obecných dňoch. V roku 2008 zorganizovali I. Country večierok. Predstavili sa na oslavách 50-60 ročných.

Klub dôchodcov
Spevácky zbor Glória
Vznikol v 2001. Počet členov 15, dirigentkou je Mária Szarková.Vystupujú na obecných slávnostiach. V decembri sa zúčastnili Adventného koncertu v rímskokatolíckom kostole vo Veľkej Mači a v Horných Salibách. Vystúpili na oblastných a celoštátnych kolách súťaže "Bíborpiros szép rózsa". Sú stálymi účastníkmi pohrebov, kde spevom odprevádzajú našich spoluobčanov na poslednú cestu.

Kultúrny dom
Od roku 2001 je vyučba klavínej hry v kultúrnom dome. deti sa naučia hrať na klavíri veľa klavírnych skladieb. Popri hre na klavíri sa žiaci postupne osvojujú aj teóriu hudby.Učiteľka: Juliana Hajduková

Remeselnícky tábor pre deti 2011
od 1.8.2011 - 5.8.2011 - denne od 9.oo - do 14.oo hodiny

 

Kostol

Z historických pamiatok je pozoruhodný rímskokatolícky kostol sv. Imricha, postavený v roku 1836 v klasicistickom štýle. V súčastnosti slúži dekan-farár Ladislav Tóth.

Referencie firmy

Bratislava,Tomašiková ul.  - Curel/veľkosklad kvetov
Bratislava,Koliba,Krahulčia ul.-Rod. dom
Bratislava,Koliba,Deviatá ul. - Rod. dom
Bratislava,Tomašiková ul -Curel/budova
Nesvady - rod. dom
Bratislava,Špitalská ul - Hostel Blues/rekonšt.
Bratislava,Slavín - rod. dom
Nová Dedinka - Viacúčelové irhrisko

Viac..

 

Stavebná činnosť - ukážky

Pozemky na predaj

53 stavebných pozemkov.

Stavebné pozemky pre rodinné domy v Kráľovom Brode ( 17km od Galanty, 19km od Šali , 24km od Dunajskej Stredy).

  • Výborná dopravná dostupnosť
    a občianska vybavenosť
  • Atraktývna lokalita

Aktuálny stav

Poloha

poloha-mapa-pozemkov-kralov-brod